Teambuilding

MÅNGA JOBBAR MED TEAMBUILDING – FÅ GÖR DET PÅ RIKTIGT

teambuildingprogram med Upplevelsebaserad inlärning

Nu har du möjlighet att få hjälp av Sveriges mest rutinerade konsulter för din teambuilding i Åre.

Äventyrens Ö  som är vårt moderbolag introducerade Teambuilding som begrepp på den svenska konferensmarknaden 1994.
Sen dess har många följt efter.

Ledarskapsinstitutionen på Linköpings Universitet gjorde för några år sedan en stor undersökning av den svenska teambuildingmarknaden för att undersöka hur många som hade torrt på fötterna och verkligen levererade det de sa sig leverera. De kartlade då beteendevetenskaplig kompetens, metoder och arbetssätt. Framför allt var de intresserade av att undersöka om programmen som såldes som teambuilding gav någon effekt.
Ett av företagen som kom högst upp på listan var just Äventyrens Ö

TEAMBUILDING – ETT UTTJATAT ORD

Tyvärr har ”hypen” runt ordet ”teambuilding” förstört lite av ordets innebörd. Även företag som söker teambuilding i Åre har också varit på mycket som rubricerats som ”teambuilding”, men som bara varit av karaktären ”Roliga lekar”.

Om det gör er till ett mer lönsamt företag eller bara lämnar några roliga minnen beror på en del nyckelfaktorer. Här kan du läsa mer om det i ett inlägg som heter ”Teambuilding är bara löjligt”

TEAMBUILDING SOM INSTRUMENT ATT SKAPA EFFEKTIVA GRUPPER

Vi betraktar Teambuilding som det effektivaste instrumentet du har för att utveckla din grupp till högre effektivitet. Det blir så om man trivs på jobbet, om relationerna är trygga och bra och om alla vågar och kan bidra fullt ut.
Våra teambuildingprogram läggs upp på ett sätt som hjälper er att nå fram dit. Därför samtalar vi mest – roliga femkamper, skotersafaris och äventyr ingår därför sällan eller aldrig. Det ser vi mest som belöningsaktiviteter och kan inte se hur det har med den gruppdynamiska utvecklingsprocessen att göra. Dessutom är den kunskapen man utvecklar under sådana aktiviteter sällan något man har glädje av på arbetsplatsen.

Det vi gör på våra teambuildingprogram har alltså aldrig några ”lek-inslag”. Vi gör andra grejer. Beteendevetenskapliga grejer som leder till att

  • Man förstår varandra bättre när man kommer hem
  • Man är effektivare som grupp och mår bättre på jobbet när man kommer hem
  • Man börjar ”tycka om” folk man tidigare har haft svårt för därför att man gett sig tid att lyssna på varandra
  • Man börjar fundera över sig själv i gruppen och får verktyg att påverka saker som man tidigare trott styrdes av andra
  • Gruppen får verktyg att hantera beteenden i gruppen som man inte tycker om
  • Man lär sig kommunicera så att man når fram till varandra
  • Man förstår, uppskattar och har lärt sig ta tillvara olikheterna i gruppen på ett bra sättTeambuilding Bevis att det ger resultat på Äventyrens Ö
  • Man vågar ge utvecklande feedback för att man lärt sig en enkel metod för detta
  • Och man har kommit överens om hur man vill att möten och samarbetet i gruppen skall funka
  • Och en hel del annat 🙂

KUL TEAMBUILDING I ÅRE

Åre är en fantastisk by med många fantastiska arrangörer av gruppaktiviteter. Är det istället det du är på jakt efter – om din grupp fungerar fantastiskt och inte har några problem alls som ni behöver åtgärda – eller om ni bara vill skratta och ha kul tillsammans – kontakta någon av dem för en kul stund. Eller fråga oss till råds så bollar vi er vidare till någon av dem!

RIKTIG TEAMBUILDING I ÅRE – MED GARANTI

Vårt moderbolag. Äventyrens Ö, var det första utbildningsföretaget i Sverige för några år sedan att erbjuda ”Teambuildinggaranti”. Det innebär att du får pengarna tillbaka om vi inte uppnår de resultat vi tillsammans satt upp för ert program. Det används ofta av företag som har konkreta problemställningar. Det kan handla om att folk inte bidrar på möten, att man har konflikter som stör, mobbingsituationer eller medarbetarundersökningar som visar på mer eller mindre åtgärdsbehov.

Vi vet vad vi gör och har aldrig behövt betala tillbaka pengarna.

VÄLKOMMEN ATT SLÅ EN SIGNAL!
08 – 540 606 23