UGL – UTVECKLING AV GRUPP OCH LEDARE

UGL I ÅRE – EN MÖJLGIHET ATT KOMBINERA DIN UTVECKLING SOM LEDARE MED EN AVSLAPPNANDE MILJÖ OCH ETT SKÖNT AVSLUT PÅ EN INTENSIV VECKA

UGL I ÅRE

UGL har många gånger utsetts till Sveriges bästa ledarutvecklingskurs och UGL-kurser har blivit ett välkänt begrepp i Sverige.
Att gå en UGL-kurs i Åre ger dig en möjlighet att kombinera din kursvecka med skidåkning.

PLANERADE KURSER

Just nu har vi inga planerade UGL-kurer utan är fullt upptagna med genomförandet av egenskapade ledarskapskurser med fokus på att ge dig praktiskt tillämpbara verktyg som UGL i mångt och mycket saknar.

HISTORIEN BAKOM UGL

Under Vietnamkriget förlorade USA 7.000 officerare. Vid efterhandsrekonstruktioner har det visat sig att 4.000 av dessa 7.000 officerare avrättades av de egna trupperna – som en direkt konsekvens av ett felaktigt ledarskap. Denna insikt ledde till att man lade om hela ledarskapsutbildningen inom amerikanska armén.

Här hemma omarbetades kursen av FOA till svenska förhållanden och fick namnet UGL.

Sedan början av 80-talet har den använts som en grundläggande Ledarskapsutbildning vid Sveriges försvarshögskolor. UGL – Utveckling av Grupp & Ledare anses allmänt inom näringsliv och offentlig förvaltning, som den absolut bästa ledarskapsutbildningen i Sverige idag.

HANDLEDARNA ÄR VIKTIGA PÅ EN UGL

Våra handledare har jobbat länge med UGL och är trygga i sina roller. De har genomfört 120–150 UGL-kurser vardera och finns i Försvarshögskolans register över godkända handledare.

UGL SKILJER SIG FRÅN ANDRA KURSER DU GÅTT

UGL har sitt fokus på gruppdynamik och självkännedom. Vill du – kan du dessutom bli riktigt bra på feedback och konflikthantering under vecka också. Man arbetar intensivt under veckan, ofta bortåt 50–60 timmar så kvällarna blir sena och du bör koppla bort allt som inte har med kursen att göra. Deltagarna är själva mycket aktiva under UGL-kursen och föreläsningspassen är få.
Metodiken är upplevelsebaserad – man lär av sina egna och andras upplevelser.
Eftersom kursen är så intensiv är det viktigt att du är i psykisk balans när du går den.

UGL- ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE

Att skapa effektivare ledare, gruppmedlemmar och utbildare

KURSMÅL

Målet med UGL uppnås genom att ge deltagarna erfarenhet av gruppdynamiska situationer och en förståelse för den egna rollen i dessa.

SOM DELTAGARFE UTVECKLAR DU

  • förmåga att se och hantera konflikter
  • erfarenhet av en upplevelsebaserad inlärningsmodell
  • förmågan att kunna kommunicera direkt och klart
  • förmåga att ge och ta effektiv feedback
  • förmågan att urskilja olika faser i en grupps utveckling
  • förståelse för behovet av olika ledarstilar
  • ökat självförtroende
  • självinsikt

MÅLGRUPP UGL

Vår huvudsakliga målgrupp för UGL är ledare och chefer.

Försvarshögskolan skriver att kursen riktar sig mot: ”Ledare, företagare, arbetsledare, utbildare, handläggare och gruppmedlemmar i företag, förvaltningar och organisationer, som arbetar i fasta eller tillfälliga grupper och vill öka sin kompetens i enlighet med UGL´s mål”

TIPS INFÖR DIN UGL-VECKA

  • Tala om för din arbetsplats att du inte kommer vara tillgänglig under veckan och inte kan utföra några arbetsuppgifter
  • Planera för en lugn hemkomst för man brukar vara rejält trött efter en UGL-vecka. Möjligheten finns ju alltid att stanna kvar i Åre och vila upp dig!

BOENDET PÅ VÅRA UGL-KURSER I ÅRE

Vi väljer alltid logi på små, personliga anläggningar i Åre som sällan ligger i själva centrum. Du kommer ändå inte orka – eller ha möjlighet att – ta del av byns nattliv. Därför är det ju dumt att ha frestelserna runt knuten.
Vill du förlänga din vistelse efter avslutad kurs hjälper vi dig gärna med det.

PRIS OCH DATUM FÖR UGL I ÅRE

Pris och datum kommer publiceras här när vi lägger in UGL-veckor igen